Šachový krúžok pri  II. základnej škole v Senici

 

Informácia pre rodičov

 

 

 

 

Vaše  dieťa  prejavilo  záujem o   prácu v  šachovom krúžku,   ktorý začal pracovať pri  II. základnej  škole V Senici.  Považujem za potrebné od prvého  momentu  spolupracovať  nielen  so školou, ktorá nám vytvorila podmienky  pre  prácu,  ale  aj  s rodičmi detí. Preto Vám aspoň   touto formou posielam základné informácie.

Prvoradým  cieľom  šachového  krúžku  je  poskytnúť  deťom užitočný spôsob  trávenia  voľného  času,  ale  aj  popularizovať  šach masovým spôsobom medzi mládežou. Na  druhej  strane  máme  možnosti  vytvoriť talentovaným jedincom podmienky pre neobmedzený výkonnostný rast.

Náš šachový krúžok je súčasťou regionálneho systému práce s mladými šachistami. Tvorcom tejto koncepcie sú šachové oddiely z nášho regiónu združené v Slovenskom šachovom zväze. Právne koncepciu realizuje združenie (právnická osoba) Šachový klub Osuské.

Na regionálnej úrovni spolupracujeme so šachovými krúžkami z Myjavy, Skalice, Holíča, Kopčian, Brezovej pod Bradlom a Piešťan. Pre najširšiu základňu organizujeme dlhodobú súťaž jednotlivcov pod názvom Regionálny šachový festival detí a mládeže, prvé kolo ktorého sa uskutoční už v sobotu  10. novembra 2001 v Brezovej pod Bradlom.

Najúspešnejší "festivaloví" šachisti budú reprezentovať región v celoslovenskej súťaži družstiev , ktorú organizuje Komisia mládeže Slovenského šachového zväzu. Súťaž sa volá Veľká cena Slovenska. Najbližšie podujatie bude v Liptovskom Mikuláši 17. novembra 2001.

Ako vklad do našej začínajúcej spolupráce Vás chceme ubezpečiť, že máme dostatok skúseností s prácou s deťmi v tejto oblasti, že náš projekt je dlhodobý, koncepčný a deťom pripravíme bohatý program a veľa pekných zážitkov nielen pri šachovnici.

Za dôležité považujeme aj skutočnosť, že projekt je finančne zabezpečený, a na masovej úrovni nekladieme na rodičov žiadne finančné požiadavky. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

 

 

Za združenie  Šachový klub Osuské                         Ing. Rudolf Diviak

vedúci šachového krúžku   

pri II. ZŠ  v Senici

 

 

9.11.2001