Výklad pravidiel FIDE ohľadne elektronických komunikačných prostriedkov 
pre súťaže SŠZ a KŠZ Trnava:
Je prísne zakázané, aby hráč používal počas zápasu mobilný telefón alebo iné elektronické 
zariadenie (ďalej ako EKZ), nesmie ho mať zapnutý (ani v tichom alebo vibračnom móde).
Rovnako je prísne zakázané, aby hráč mal pri sebe dané zariadenia a to bez ohľadu na to,
či sú v zapnutom alebo vypnutom móde (je prísne zakázané ich mať napr. vo vrecku nohavíc 
alebo v kabáte). 
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností sa sankcionuje prehrou partie hráča, 
ktorý sa previnil. 
Odporúča sa hráčom, ak si so sebou prinesú na zápas mobilný telefón alebo EKZ, aby si ich 
vypnuté odložili do tašky, ruksaku alebo kabelky, ktorú si ale musia odložiť v hracej miestnosti
a nesmú danú vec, v ktorej si odložili svoj mobil resp. iné EKZ odnášať počas celého zápasu 
z hracej miestnosti a ani mobil alebo EKZ počas zápasu z danej veci vyberať.
Rozhodca je povinný pred otvorením zápasu informovať hráčov o ich povinnosti mať mobil
alebo EKZ nielen vypnuté ale rovnako o ich povinnosti ho nemať pri sebe (odložený na stole,
pri sebe vo vrecku oblečenia), rovnako tak o sankcii – prehra partie. 
Rozhodca je povinný sankcionovať hráča, ktorý sa previní prehrou partie, nemôže uložiť 
miernejší trest.
Rozhodca je oprávnený umožniť hráčovi, ktorý ho o to požiada pred otvorením stretnutia 
s uvedením dôležitého dôvodu, mať zapnutý mobil v tichom režime, a informuje o tom aj súpera. 
Takýto mobil bude odložený na stolíku rozhodcu resp. na ním určenom mieste, pričom hráč môže
použiť mobil (vrátane skontrolovania si zmeškaných hovorov, resp. prijatých SMS správ
alebo e-mailov) len v prítomnosti rozhodcu. Hráč si odkladá takýto mobil u rozhodcu 
na vlastnú zodpovednosť.