Krajský šachový zväz Trnava, športovo-technická komisia
5.liga okresy Senica a Skalica, ročník 2015/2016
Spravodajca č.10
Výsledky 9.kola - 19.3.2016:
41. Intechess CVČ Senica 5 - 0 ŠK Nafta Gbely E 42. CVČ Senica C 43104 Interchess B. Mikuláš
1 Úlehla Jakub 1645 0,04167 Brunovský Peter 1823 1 Búran Andrej 1571 ½​ : ½​ Nemečkay Dominik 1443
2 Trojková Michaela 1605 0,04167 Vlk Jaroslav 1513 2 Hrdlička Martin 1381 ½​ : ½​ Drinka Róbert 1368
3 Bazovský Max 1000 0,04167 Daniel Jakub 1000 3 Kaufman Robert 1369 0,04167 Jankovič Vít 1118
4 Krušinský Mojmír 1000 + : - -   4 Švarc Václav 1234 0,04167 Šimek Adam 1097
5 Otépka Peter 1000 + : - -   5 Náter Nikolas 1092 0,04167 Nesnadný Tomáš 1000
  rozh. Rudolf Diviak           rozh. Rudolf Diviak      
43. ŠK Gymn. Šaštín-Stráže 43191 ŠK Holíč C 44. ŠK Holíč B 43134 ŠK Štefanov B
1 Petráš Michal 1246 0,00069 Zlámal Marek 1730 1 Hruboš Milan 1750 0,04167 Wallner Juraj 1551
2 Babic Štefan 1091 0,00069 Horák Viliam 1239 2 Kovárik Oto 1812 ½​ : ½​ Tomašovič Roman 1543
3 Škrabák Jozef 1000 0,00069 Steiner Juraj 1000 3 Vach Jozef 1708 ½​ : ½​ Valigurský Michal 1574
4 Škrabáková Monika 1000 0,00069 Šefčík Marek ml. 1000 4 Čambal Peter 1136 ½​ : ½​ Klimešová Lucia 1515
5 Sekáč Martin 1000 0,04167 Šefčíková Liana 1000 5 Sládek Michal 1275 ½​ : ½​ Tomašovič Pavol 1308
  rozh. Michal Petráš           rozh. Marek Šefčík      
45. ŠO Kopčany 1½​ - 3½​ ŠK Nafta Gbely D
1 Cerovský Marián 1820 ½​ : ½​ Kanka Tomáš 1689
2 Damborský Pavol 1674 ½​ : ½​ Kastler Peter 1743
3 Dubecký Ladislav 1624 0,00069 Papánek Ľubomír 1661
4 Písecký Ján 1478 0,00069 Drška Michal 1646
5 Sprušanský Ferdinand 1401 ½​ : ½​ Ralbovský Milan 1000
  rozh. Ferdinand Sprušanský    
Konečná tabuľka:
Družstvo ŠK Nafta Gbely D sa stalo víťazom 5.ligy SE-SI a získava právo postupu do 4.ligy A21. Blahoželám!
Družstvu ŠK Nafta Gbely E udeľujem pokutu 12 eur za neobsadenie 4. a 5.šachovnice v stretnutí 
Interchess CVČ Senica - Gbely E. Variabilný symbol na úhradu 5211504. Pokutu treba uhradiť na účet 
Krajského šachového zväzu Trnava, č. účtu SK51 0900 0000 0002 8054 0545  (Slovenská sporiteľňa),
najneskôr do 14 dní od vydania spravodajcu. Kópiu potvrdenia o zaplatení treba zaslať riaditeľovi súťaže.
Najlepší jednotlivci po 9.kole:
7,5/8: P. Čambal; 5,5/6: M. Trojková; 6/7: J. Vach; 7,5/9: Ľ. Papánek; 5/6: D. Stašek; 4/5: B. Húska; 
5,5/7: J. Úlehla, M. Zlámal, F. Zajíček; 7/9: R. Kaufman; 6,5/9: P. Tomašovič; 5/7: R. Tomašovič, N. Náter.
Z hráčov základných zostáv ani raz nenastúpili Ľubica Čelústková (Štefanov B) a Adam Butaš (Gbely E). V nasledujúcej
sezóne sa títo hráči nebudú počítať do limitu základnej zostavy žiadneho družstva daného klubu.
V Senici 29. marca 2016
Rastislav Diviak
riaditeľ 5.ligy SE-SI