Šachový Klub Osuské bol založený 25.októbra 2001, kedy boli na valnom zhromaždení schválené jeho stanovy. Nadväzuje na tradíciu šachového oddielu v Osuskom, ktorého história sa datuje od roku 1972.

​Šachový Klub Osuské pracuje v nasledovnom zložení:

Výkonný výbor:

Predseda: Ing. Branislav Škápik

Tajomník: Ing. Rudolf Diviak

Športový riaditeľ: Ing. Dušan Hečko

Člen: Rastislav Diviak

Člen: Tomáš Perička

Kontrolná komisia:

Pavol Perička

Rastislav Nemečkay

Peter Hanzlúvka