Toto je naše logo

    

Šachový klub Osuské

je občianskym združením, ktoré bolo založené 25. októbra 2001, kedy boli na valnom zhromaždení schválené jeho stanovy. Nadväzuje na tradíciu šachového oddielu v Osuskom, ktorého história sa datuje  od roku  1972.

  Sídlo:      906 12  Osuské,  Lehockého  38
  adresa webovej stránky: http://www.skosuske.chess.sk
 
IČO:                               37837494
  Číslo účtu:                     1569367653/0200
  IBAN:                            SK0802000000001569367653
  Výkonný výbor:  

Kde je Osuské ?

   predseda:    Ing. Branislav Škápik
   tajomník:    Ing. Rudolf Diviak
   športový riaditeľ:    Ing. Dušan Hečko
   člen:    Rastislav Diviak
   člen:    Tomáš Perička
                                 Kontrolná komisia:
   Pavol Perička
   Rastislav Nemečkay
   Peter Hanzlúvka